Velkommen

HjelmelandHjelmeland statsalmenning ligg i Ryfylkeheiane og dekkjer eit areal på ca 80 000 da.

Alt er høgfjellsterreng og ligg frå 1000 moh til 1254 moh, som og er Hjelmelands høgaste punkt.

Deler av statsalmenningen ligg inne i Lusaheia Landskapsverneområde.

Fiske i Blåsjø – Bykle, Suldal & Hjelmeland. Fisk med stang eller garn etter fjellaure i flotte høgfjellsområde i Setesdal-Ryfylkeheiane.  Les mer..
Kjøp fiskekort online: 

Flott småviltjakt i høyfjellet – Hjelmeland statsallmenning. Rype- og harejakt i flott høyfjellsterreng. Les mer..
Kjøp jaktkort online:
inatur

Opplev vår storslåtte natur!