Fiske

Fisk med stang eller garn etter fjellaure i flotte høgfjellsområde i Setesdal-Ryfylkeheiane. Blåsjø har ein god bestand med fin aure, og kjent for godt garnfiske.

Kjøp fiskekort online: