REINSDYRJAKT HJELMELAND STATSALLMENNING

Hjelmeland fjellstyre har åpent for begrenset reinsdyrjakt i Hjelmeland Statsallmenning.

Innbygger i «gamle Hjelmeland og gamle Årdal kommune» kan søke om å delta i loddtrekning på kortene jfr Fjellovens §23.

Søknadsfrist: Utgått for i år.

For evt. spørsmål kontakt oss på epost: hjelmeland@fjellstyrene.no eller på tlf 950 38 544