Flott småviltjakt i høyfjellet – Hjelmeland statsallmenning

Rype- og harejakt i flott høyfjellsterreng. Deler av terrenget er lett tilgjengelig fra bilvei. Turistforeningens løypenett går gjennom deler av statsallmenningen.

Kjøp jaktkort online: 
inatur